Χίλιες κατασχέσεις την ηµέρα από την εφορία

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε

Στο "κόκκινο" βρίσκονται πλέον στη σχέση τους µε την εφορία περισσότεροι από 4 εκατοµµύρια φορολογούµενοι. Πρόκειται για όσους έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και οι οποίοι αντικρίζουν το πιο σκληρό της πρόσωπο µε µέτρα αναγκαστικής είσπραξης εναντίον τους.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, που αφορούν τον Οκτώβριο, ο συνολικός αριθµός των φορολογούµενων µε οφειλές προς το δηµόσιο ανήλθε στους 4,17 εκατοµµύρια, καταγράφοντας, ωστόσο, οριακή µείωση σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα λόγω ρύθµισης οφειλών από αρκετούς. Ωστόσο, ο αριθµός των φορολογούµενων στους οποίους έχουν επιβληθεί κατασχέσεις ξεπέρασε το 1 εκατοµµύριο και διαµορφώθηκε τον Οκτώβριο στους 1.014.295, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22.903 σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο. Με αυτά τα δεδοµένα προκύπτει ότι η φορολογική διοίκηση επιβάλλει κάθε εργάσιµη ηµέρα του µήνα κατασχέσεις σε 1.000 οφειλέτες κατά µέσο όρο.

Το κυριότερο µέτρο αναγκαστικής είσπραξης είναι η έκδοση κατασχετηρίου για σε τραπεζικούς λογαριασµούς των οφειλετών. Σηµειώνεται ότι µέτρα αναγκαστικής είσπραξης έρχονται τους επόµενους µήνες και για άλλους 1,7 εκατοµµύρια οφειλέτες.

Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης, ότι οι κατασχέσεις αλλά και οι ρυθµίσεις οφειλών φέρνουν "ζεστό" χρήµα στα κρατικά ταµεία. Από τις αρχές του 2017 έως και τον Οκτώβριο εισπράχθηκαν οφειλές προηγούµενων ετών άνω των 4 δισ. ευρώ. Ωστόσο, µόνο τον Οκτώβριο οι νέες ληξιπρόθεσµες οφειλές αυξήθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ, καθώς από 9,2 δισ. ευρώ που ήταν τον Σεπτέµβριο, διαµορφώθηκαν στα 10,4 δισ. ευρώ. Πλέον, οι συνολικές οφειλές των φορολογούµενων προς τη φορολογική διοίκηση προσεγγίζουν τα 100 δισ. ευρώ, αλλά από αυτά θεωρούνται εισπράξιµα µόνο τα 10 έως 15 δισ. ευρώ.

 

Πηγή: Capital.gr